B.J. Aalbers (1929-2020)

Barend Jan Aalbers werd geboren in Heelsum. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in maart 1954 gereformeerd predikant in Bant. Hij was de tweede dominee in de Noordoostpolder.

In 1958 werd Aalbers beroepen in Enschede, maar begin jaren zestig keerde hij terug naar de IJsselmeerpolders. Tijdens een gemeenteavond van de pas geïnstitueerde Gereformeerde Kerk (synodaal) op 30 november 1961 werd besloten ds. Aalbers te beroepen als de eerste vaste predikant in Dronten. Hij werd bevestigd en deed intrede op 18 februari 1962. 

Er was in Oostelijk Flevoland al vroeg sprake van samenwerking met de andere kerkgenootschappen. Zo werd op zaterdag 7 september 1963 de noodkapel 'De Olijftak' aan de Lijzijde in Dronten in gebruik genomen. De kerk werd gebruik door de Gereformeerde Kerken (synodaal), de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Nederlandse Hervormde Kerk. De bouw van deze noodkapel was mogelijk geworden door samenwerking met de RIJP. Daarnaast werden eind 1963 in zowel Dronten als Lelystad interkerkelijke kerstwijdingen georganiseerd. De 'Olijftak' werd in februari 1966 overgebracht naar Swifterbant en onder de naam ‘Hoeksteen’ officieel in gebruik genomen.

In juni 1966 bedankte ds. Aalbers voor de hem aangeboden functie als theoloog-predikant van de wetenschappelijke staf van het Nationaal-Protestants Centrum voor de geestelijke volksgezondheid in Den Haag. Een jaar later verliet hij de IJsselmeerpolders omdat hij werd beroepen in Geldrop. In 1978 werd hij secretaris van het deputaatschap Samen op Weg.

Ds. Aalbers ging in 1991 met emeritaat. Na zijn emeritaat verleende hij nog bijstand in het pastoraat in Engelen (1991-2002) en in Deurne (1995-1996).

Ds. Aalbers was secretaris van de Woudschotengroep/Stichting Gemeenteopbouw binnen de Gereformeerde Kerken en bestuurslid van de Van der Leeuw-stichting. In 2011 verscheen zijn autobiografie De duif heeft ons goed nieuws gebracht.

Bron:

https://www.rd.nl/artikel/901145-ds-b-j-aalbers-pkn-overleden