Euft Verbaas (1929-2014)

Ds. Euft Frans Verbaas, geboren in het Groningse Scheemda, vestigde zich in 1976 met zijn gezin in Almere Haven, waar hij de eerste predikant was. Samen met  pastor Dirk Visser bouwde hij aan de oecumenische geloofsgemeenschap in de jonge stad. Zo was hij onder meer betrokken bij de opbouw van kerkcentrum Goede Rede.

In 1988 verhuisde ds. Verbaas naar Almere Buiten. Vanwege gezondheidsklachten ging hij in 1991 met emeritaat. Zelfs na zijn pensioen bleef hij diensten leiden in de Almeerse kerken en bezocht ook vaak diensten van andere geloofsgemeenschappen.