A.D. van Eck (1899-1970)

Andries Dirk van Eck werd geboren in Rumpt (bij Geldermalsen). Hij werd opgeleid als architect en begon zijn carrière bij de Dienst Gemeentewerken van Wageningen. Vervolgens werd hij adjunct-directeur van de Dienst Gemeentewerken in Beverwijk.

In 1932 werd Van Eck hoofd van de Bouwkundige Afdeling van de Directie van de Wieringermeer, een functie die hij tot zijn pensionering in 1964 zou bekleden. De Directie (vanaf december 1962 Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders) was onder meer verantwoordelijk voor de bouw van boerderijen, openbare gebouwen en dorpen in de polder. In 1941 werden de activiteiten verplaatst naar de Noordoostpolder en nog weer later naar Oostelijk Flevoland. 

In 1940 kreeg Van Eck als hoofd van de Bouwkundige Afdeling van de Directie ook de dagelijkse leiding van het Bureau Wederopbouw Boerderijen, dat in heel Nederland boerderijen herbouwde die door oorlogshandelingen waren beschadigd. Tot 1947 was de Bouwkundige Afdeling betrokken bij deze wederopbouw. 

 

Bronnen:
De Flevolander, 27 november 1964 en 4 december 1964.

Cultuurrijp VI (1970) 6 (juni) 2). 

https://www.flevolanderfgoed.nl/home/herinneringsmonumenten/noordoostpolder-4/emmeloord-2/portretrelief-a-d-van-eck.html.