Eli Heimans

Waterschrijver

251.E.Heimans

Heimans, Eli (Zwolle 28 feb. 1861 - Gerolstein 22 juli 1914), onderwijzer, natuur­kenner. Was van 1882 tot 1924 onderwijzer te Amsterdam, later schoolhoofd. Was, met Jac.P. Thijsse, in 1896 oprichter van het tijdschrift De Levende Natuur en speelde een belangrijke rol in de natuurbeleving in ons land. Was in 1901 mede-oprichter van de Ned. Ornithologische Vereniging en de KNNV. Van zijn publicaties noemen we het plaatjesal­bum In sloot en plas (met Jac.P. Thijsse; 1895) en Uit ons Krijtland (1911), een beschrijving van water en natuur in het Geuldal. Hij overleed tijdens een geologische excursie in Duitsland. De Heimansgroeve bij Epen is naar hem genoemd. Zie ook: J.B. Berninck, H.W. Heinsius. Ref.: F.I. Brouwer Leven en werken van E. Heimans (1958), BWN5, IBV, TJ, WP7.

Alle rechten voorbehouden

Media