Lucas Huizinga (1917-2012)

Lucas Huizinga, geboren in het Friese Greonterp, vertrok op 24-jarige leeftijd met zijn broer Huite Huizinga (1918-2001) naar de Noordoostpolder in de hoop daar een toekomst te kunnen opbouwen. Ze werden beide polderwerker en woonden in een kamp. Na een aantal jaren pionierswerk kreeg Lucas een boerderij, die later is overgenomen door één van zijn zoons.