Gerrit Ritske Kruissink

Waterschrijver

Zuiderzeemuseum_Enkhuizen_-_Scheepstimmerwerf_de_Hoop

De Marker scheepstimmerwerf 'de Hoop', te zien in het Buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen (Door Uberprutser - CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35526547).

Kruissink, Gerrit Ritske (pseudoniem: Wiebe Dijkstra; Enschede 13 aug. 1908 - Heelsum gem. Renkum 13 nov. 1989), museumdirecteur. Werkte, na zijn studie aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, enige jaren als journalist, als onderbibliothecaris van het CBS te Voorburg en als directeur van het Haags Instituut voor Volksontwikke­ling. Was van 1957 tot 1973 directeur van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Schreef o.m. Schokland's strijd tegen het water (1959), Zuiderzee; 117 foto's van het Rijksmu­seum Zuiderzeemuseum te Enkhuizen (1961), Urk, eiland in de Zuiderzee (1962) en Verzen bij de vleet: gevangen bij het vissen naar dicht en rijm op de wateren en langs de oevers van de voormalige Zuiderzee (1964). Ref.: WWN63.

Alle rechten voorbehouden