Adriaan Loosjes

Waterschrijver

377.Loosjes, A.

Loosjes, Adriaan (Blokzijl 5 juni 1883 - Deventer 7 mrt. 1949), cultuurhistoricus. Studeerde rechten en promoveerde in 1911 te Leiden. Voerde van 1912 tot 1928 de redactie van het weekblad Buiten waarin hij o.m. schreef: ‘Het Hoogheemraadschap van Zeeburg en Diemerdijk’ (1916). Was sinds 1920 secretaris van de Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. Schreef en redigeerde vele artikelen en verzorgde de tekst voor de zeer fraaie boekenserie Nederland in Beeld (19 dln., 1925-1936). Ref.: PKN, WID5.

Alle rechten voorbehouden

Media