Nanne Ottema

Waterschrijver

ottema2

N. Ottema (bron: https://www.oks.nl/informatie/wie-was-nanne-ottema).

Ottema, Nanne (Leeuwarden 4 mei 1874 - Leeuwarden 20 juni 1955), notaris, cultuurhistoricus. Werkte aanvankelijk als klerk te Tholen, Woerden en Hulst. Slaagde in 1897 als kandidaat-notaris en werkte als zodanig te Koudum en Den Bosch. Volgde in 1918 zijn vader op als notaris te Leeuwarden. Was een verwoed verzamelaar van aardewerk en onderzoeker van volkskunst, klederdrachten en streekgeschiedenis. Redde vele unica uit de Friese oudheid. Was conservator van Museum Princessehof en sinds 1928 ereburger van Leeuwarden. Schreef vele tijdschriftartikelen w.o. Geschiedenis der Oude Venen (1948). Ref.: EF, J.J. Kalma. Nanne Ottema, aartsverzamelaar en museumbouwer (1957), PKN, WID5.

Alle rechten voorbehouden