Jacob Dirks

Waterschrijver

Jacob_Dirks

Jacob Dirks (Collectie-Van Eck (Nationaal Archief), Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41848349).

Dirks, Jacob (Leeuwarden 19 juni 1811 - Leeuwarden 25 nov. 1892), jurist. Was advocaat te Leeuwarden en vele jaren lid van de Tweede Kamer. Zette zich volledig in voor het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en was de stuwende kracht bij de oprichting van het Fries Museum. Schreef veel op het gebied van de munt- en penning­kunde en andere historische onderwerpen in Friesland w.o. De terpen van Friesland en de eerst bewoonde plaatsen (città) van Friesland (vertaald uit het Italiaans; 1886). Ref.: EF, W. Pleyte Levensbericht Mr. J. Dirks (1894).

Alle rechten voorbehouden