Klaas de Vries

Waterschrijver

Klaas de Vries

(Door Marcel Antonisse / Anefo - CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66221707).

Vries, Klaas de (Bolsward 11 nov. 1917 - Leeuwarden 21 aug. 1999), leraar, historicus. Werkte tot 1955 als onderwijzer en leraar geschiedenis en tot 1962 als directeur van een kweekschool te Leiden. Studeerde rechten en promoveerde in 1955 cum laude aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Was van 1964 tot 1980 wetenschappelijk directeur van de Fryske Akademy in Leeuwarden en van 1968 tot 1987 lid van de Eerste Kamer. Naast zijn meest bekende werk Geschiedenis van Friesland (red. met J.J. Kalma en J.J. Spahr van der Hoek; 1968) noemen we: De Allerheiligenvloed van 1570 (met J.P. Winsemius; 1970). Ref.: WWN1, WWN63.

Alle rechten voorbehouden