Izaäk Hendrik Gosses

Waterschrijver

Gosses

I.H. Gossens (GaHetNa Nationaal Archief NL, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35017874).

Gosses, Izaäk Hendrik (Dokkum 9 jan. 1873 - Groningen 23 jan. 1940), historicus, hoogleraar. Studeerde letteren en wijsbegeerte in Leiden, Marburg en Wenen en promo­veerde in 1902 cum laude op Stadsbezit in grond en water gedurende de middeleeuwen. Was van 1899 tot 1902 leraar in de taal- en letterkunde en geschiedenis te Venlo en Den Haag en van 1902 tot 1915 te Amsterdam. Was sinds 1908 privaatdocent in de paleogra­fie en diplomatie aan de Universiteit van Amsterdam en volgde in 1915 J. Huizinga op als hoogleraar geschiede­nis te Groningen. Heeft veel bijgedragen aan de kennis van de middeleeuwse geschiedenis van ons land, met name van de vroegere Friese gewesten. Van zijn werken noemen we verder: De vorming van het graafschap Holland (1915). Ref.: BJ63, BWN1, EF, EZ, GEN, PKN, WP7.

Alle rechten voorbehouden