Johan Hendrik van Dale

Waterschrijver

Betonnen_spoorwegviaduct Schapenbout_-_20345032_-_RCE

De St. Jansdijk bij Schapenbout, Zeeuws-Vlaanderen. De dijk werd in opdracht van Margaretha van Male, gravin van Vlaanderen, aangelegd naar aanleiding van de St. Elisabethsvloed van 1404 (Door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24011962).

Dale, Johan Hendrik van (Sluis 15 feb. 1828 - Sluis 19 mei 1872), onderwijzer, archivaris, schrijver. Een zeer verdienstelijk autodidact op het gebied van taal en geschiedenis, sinds 1854 schoolhoofd in Sluis en vanaf 1855 archivaris aldaar. Werd vooral bekend door het door hem bewerkte woordenboek van de Nederlandse taal (1864). Schreef daarnaast ook over de geografie van zuidwestelijk Nederland zoals: Eerste Sint Elisabethsvloed, 1404 (1863). Ref.: NBW1, WP7.

Alle rechten voorbehouden