Obe Postma

Waterschrijver

457.Postma, O.

Postma, Obe (Cornwerd 29 mrt. 1868 - Leeuwarden 27 juni 1963; begraven te Cornwerd), leraar, dichter, regionaal historicus. Studeerde wis- en natuurkunde in Amsterdam en promoveerde in 1895 op een zuiver fysisch onderwerp. Was tot zijn pensionering leraar te Groningen. Debuteerde als dichter pas in 1918; wordt thans als de belangrijkste 20e-eeuwse Friese dichter beschouwd. Verrichtte onderzoek naar - en publiceerde over de oorsprong en betekenis van Friese plaats- en waternamen. Schreef vele artikelen op landbouwhistorisch en historisch-geografisch gebied zoals: 'Verdronken plaatsen aan de westkust van Friesland' (1925). Ref.: BJ64, BWN2, EF, HLR, LML, LNA, F. Sierksma Bern fan de ierde (1953), WP7.

Alle rechten voorbehouden