Rob Wartena

Waterschrijver

Godefridus_van_Hugenpoth_tot_Aerdt_(1743-1819)

G.F.A.H.C. van Hugenpoth tot Aerdt was onder meer inspecteur-generaal van de opperrivieren en dijken van de Bijlandse Waard. Later vervulde hij diverse politieke functies in de Bataafse Republiek. In 1814 was hij lid van de Vergadering van Notabelen, die een nieuwe Grondwet moest opstellen (tDoor Theodorus Bohres - RKd Images, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75554449).

Wartena, Rob (Leiden 14 feb. 1927 - Zutphen 2 dec. 1993; begraven te Kootwijk), archivaris. Werkte, na zijn opleiding aan de kweekschool, bij het Rijksarchief in Arnhem, als archivaris te Zutphen en als streekarchivaris te Aalten. Inventariseerde verschillende archieven en publiceerde over lokale en regionale geschiedenis en archeologie in Gelderland. Verwierf in 1965 de Quarles van Ufford-prijs met zijn biografie Godefridus Franciscus baron van Hugenpoth tot Aerdt (1743-1819) en in 1994 een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam. Ref.: W.G. Boswijk, ‘Sjoerd Wartena (1818-1892) cum suis’ (1998), HGT 1994 n1 p26-27.

Alle rechten voorbehouden