Cornelis Dekker

Waterschrijver

Dekker_Cornelis

Cornelis Dekker (bron: https://encyclopedievanzeeland.nl).

Dekker, Cornelis (Wemeldinge 22 aug. 1933 – Odijk 18 dec. 2012), archivaris, hoogleraar. Na zijn studie geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Gent, werkte hij van 1959-1960 enige tijd bij het Algemeen Rijksarchief in Den Haag en bij het Hoogheemraadschap van Delfland in Delft. Sinds 1961 was hij werkzaam bij het Rijksarchief Utrecht, van 1975-1999 als rijksarchivaris. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op: Zuid-Beveland, de historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de middeleeuwen (1971). Van 1971-1981 was hij docent paleografie en diplomatiek aan de RU Utrecht en van 1981-1999 hoogleraar archiefwetenschap en paleografie aan de UvA. Schreef talrijke archiefinventarissen en publicaties op het gebied van de waterstaats- en nederzettingsgeschiedenis, waaronder: Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen, een institutioneel-geografische studie (1983). Ref.: WWN1.

Alle rechten voorbehouden