Bert van 't Hoff

Waterschrijver

HOFFB

B. van 't Hoff (http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/hoff).

Hoff, Bert van 't (Rotterdam 28 mei 1900 - Hardenberg 22 mei 1979), archivaris, historisch-geograaf. Volgde, na in 1924 in de rechten te zijn afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, de opleiding voor hoger archiefambtenaar aan het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Werd in 1929 aange­steld als bibliothecaris van de Stads- of Athenaeumbibliotheek in Deventer. Was daarnaast gemeentearchivaris en conservator van het stadshistorisch museum De Waag. Was medeoprichter van de Historische Vereniging voor Zuid-Holland. Bezat grote kennis op het gebied van de geschiedenis der Nederlandse cartografie, inventariseerde vele archieven en schreef een aantal biografieën van geografen en cartografen. Van zijn vele publicaties noemen we: Gids voor de archieven van gemeenten en waterschappen (1942), Repertori­um van inventarissen van Nederlandse archieven (met Wiebe Jannes Formsma, 1947), Jacob van Deventer, keizerlijk-koninklijk geograaf (1953), Eilanden en waarden in kaart en beeld: de groei van Zuid-Hollands rivierengebied (1953) en Johannes Keuning 1881-1957 (1957). Ref.: BWN2, WID5-6.

Alle rechten voorbehouden