Sybrandus Johannes Fockema Andreae

Waterschrijver

191.Fockema-Andreae

Fockema Andreae, Sybrandus Johannes * (Leeuwarden 10 april 1904 - Beetster­zwaag 6 dec. 1968), jurist, archivaris, waterstaatshistoricus. Studeerde rechten en promoveerde te Leiden op Hoogheemraadschap van Rijnland; zijn recht en zijn bestuur van den vroegste tijd tot 1857 (1934). Was van 1948 tot 1963 secretaris van het Hoogheemraad­schap van Rijnland, daarna rijksarchivaris in Friesland. Publiceerde over de geschiedenis van het recht, cartografie, geografie en naamkunde waaronder Studiën over waterschapsgeschie­denis (8 dln.; 1950-1952), Hoofdlijnen van waterschapsrecht (1952) en Schets van Zuid-Hollandse watersnoden in vroeger tijd (1953). Zie ook: H.J. Moerman. Ref.: BWN3, HOL 1983 n3-4 p174-184, WID5-6, WP7-9, WWN63.

Alle rechten voorbehouden