Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink

Waterschrijver

Bio013

Bakhuizen van den Brink, Reinier Cornelis (Amsterdam 28 feb. 1810 - Den Haag 15 juli 1865), archivaris, letterkundige. Studeerde theologie en letteren in Amsterdam en promoveerde in 1842 in Leiden. Was mede-oprichter van De Gids. Werkte enige jaren in buitenlandse archieven en was van 1854 tot zijn dood algemeen rijksarchivaris. Heeft de historische wetenschap vernieuwd en op hoger peil gebracht. Naast zijn voortreffelijke werken over de algemene geschiedenis van ons land noemen we het artikel 'Voorstel aangaande eene geschiedenis van den Nederlandschen waterstaat' (1856). Zie ook: Laurent Philippe Charles van den Bergh Ref.: HSE, LNL, NBW7, WP7.

Alle rechten voorbehouden