Johannes Albarda

Waterschrijver

Plofsluis

De z.g. plofsluis bij Nieuwegein, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (Door Martin van Dalen)- CC BY-SA 2.5 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=749393).

Albarda, Johannes (roepnaam: Hans; Den Helder 5 mei 1907 – Hilversum 13 juni 1997), militair, schrijver. Aanvankelijk opgeleid tot reserveofficier en sinds 1930 beroeps artillerieofficier, laatstelijk in de rang van luitenant-kolonel. Vanaf september 1960 tot zijn pensionering in 1967 korpscommandant op het hoofdkwartier van de Generale Staf, tevens commandant staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten. Schreef in de periode van 1957-1992 over verschillende militaire onderwerpen, in het bijzonder over gedenktekens en monumenten. Over Nederland als waterland schreef hij: Land aan water; gedenktekens betreffende onze eeuwigdurende strijd (1987).

Alle rechten voorbehouden