Augustus Johannes Veenendaal

Waterschrijver

Fossa Eugeniana Schanz6 Eingang01

De Fossa Eugeniana is een zeventiende-eeuws onvoltooid kanaal tussen de Rijn en de Maas. De bedoeling was het door te trekken naar de Schelde. Van daaraf zou de kanaalverbinding naar de Vlaamse kusthavens worden verbeterd. Tussen de vestingsteden Rheinberg, Geldern en Venlo zou aan de zuidoever van de uitgegraven grond een verdedigingswal worden opgeworpen. Verder zouden daarop 22 schansen worden aangelegd en twee grotere dubbelforten. Op de foto de ingang van schans 6 bij Kamp-Linfort in Duitsland (Door Michael Haesel, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1035617).

Veenendaal, Augustus Johannes (Soest 14 november 1899 – Den Haag 23 januari 1985), leraar, historicus. Begon in 1917 als onderwijzer in Treebeek, later in Den Haag. Was sinds 1933 leraar Nederlands en geschiedenis aan het Eerste Christelijk Lyceum te Haarlem. Hij promoveerde aan de Rijksuniversiteit van Utrecht op: De Zuidelijke Nederlanden tijdens de Spaanse Successieoorlog (1945). Van 1949 tot zijn pensionering in 1964 was hij werkzaam bij het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis (thans Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), sinds 1951 als directeur. Van zijn publicaties noemen we: De Fossa Eugeniana (1956).

Alle rechten voorbehouden