Jacobus Leonardus van der Gouw

Waterschrijver

219.J.L. vd Gouw

Gouw, Jacobus Leonardus van der * (roepnaam: Jaap; Zwolle 24 dec. 1914 - Leiderdorp 12 sep. 1992), archivaris, hoogleraar, waterstaatshistoricus. Werkte als onderwijzer achtereenvolgens in Den Haag, Helmond en Voorschoten. Was sinds 1938 tevens werkzaam in het archiefwezen, eerst als vrijwilliger in Den Bosch, sinds 1944 bij het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Was van 1957 tot 1975 inspecteur van de archieven in Zuid-Holland. Inventariseerde vele waterschapsarchieven en promoveerde in 1967 aan de Universiteit van Amsterdam op De Ring van Putten, onderzoekingen over een hoogheemraadschap in het Deltagebied. Was van 1966 tot 1968 Algemeen Rijksarchivaris en van 1972 tot 1980 hoogleraar in de archivistiek en paleografie aan de Universiteit van Amsterdam. Van zijn vele publicaties noemen we slechts: Honderd jaar Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland (1975), De oudste oorkonden betreffende het Hoogheemraadschap van Delfland en hun betekenis (1987) en zijn laatste: De oudste dijk van Nederland (1993). Ref.: NA 1980 p482-496, NA 1993 p51-66.

Alle rechten voorbehouden