Laurent Philippe Charles van den Bergh

Waterschrijver

Laurens_Philippe_Charles_van_den_Bergh_(1805-1887)

L.Ph.Ch. van den Bergh (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30852689).

Bergh, Laurent Philippe Charles van den (Düsseldorf 20 juni 1805 - Den Haag 17 sept. 1887), jurist, taalkundige, archivaris, historicus. Studeerde rechten en promoveerde in 1830 in Utrecht. Verrichtte baanbrekend werk op het gebied van de taal en dialectolo­gie, volkskunde, geschiedenis, topografie en de onderlinge samenhang daarin. Volgde in 1865 R.C. Bakhuizen van den Brink op als algemeen rijksarchivaris. Schreef o.m. Handboek der Middelnederlandsche geographie (1852; herzien in 1872 en 1949 door A.A. Beekman en H.J. Moerman) en Oorkondenboek van Holland en Zeeland, tot 1299 (2 dln., 1866-1873). Daarnaast ook artikelen op waterstaatkundig gebied zoals 'De Neder­landsche wateren vóór de 12e eeuw' (1852) en 'Nog iets over den Rijnmond bij Petten' (1854). Ref.: Die Haghe 1930 p26, NBW4, WP7.

Alle rechten voorbehouden