Simon Abbes Gabbema

Waterschrijver

Gabbema

Portret van Simon Abbes Gabbema door Arnoud van Halen (bron: Rijksmuseum Amsterdam).

Gabbema, Simon Abbes (Leeuwarden okt. 1628 - Leeuwarden 1688), historicus. Studeerde te Leiden en Utrecht. Verzorgde als historieschrijver van Friesland de provinciale archieven en verzamelde vele historische documenten. Tobias Gutberleth, bibliothecaris der hogeschool te Franeker, gaf postuum enige van zijn werken uit w.o. Nederlandsche Watervloeden, of nauwkeurige beschrijvingen van alle watervloeden voorgevallen ... naburige landen (1703). Ref.: EF, NBW6, WP3.

 

Alle rechten voorbehouden