Jacob van Leeuwen

Waterschrijver

Friesland 1825

Kaart van het gebied in Friesland dat door de watersnood van 1825 werd getroffen (collectie Rijksmuseum Amsterdam).

Leeuwen, Jacob van (Nieuwkoop 29 apr. 1787 - Leeuwarden 12 juli 1857), griffier, bibliothecaris. Autodidact, begonnen als onderwijzer te Olterterp, was later griffier, archivaris van de provincie Friesland en de eerste bibliothecaris van de provinciale bibliotheek in Leeuwarden. Had veel belangstelling voor de Friese taal, letterkunde en geschiedenis en schreef o.m. Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de over­stroomingen in Vriesland voorgevallen in Sprokkelmaand 1825 (1826). Ref.: EF, NBW4.

Alle rechten voorbehouden