Jan Pieters Winsemius

Waterschrijver

652.Winsemius

Winsemius, Jan Pieters * (Leeuwarden 1 aug. 1908 - Beetsterzwaag 21 okt. 1994), jurist, dijkgraaf, waterstaatshistoricus. Vestigde zich, na zijn studie rechten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, in 1933 als advocaat te Sneek. Promoveerde in 1947 cum laude op De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland. Was van 1948 tot 1975 in dienst van het Hoogheemraadschap van Delfland en volgde in 1958 Th.F.J.A. Dolk op als dijkgraaf. Was daarnaast raadadviseur in algemene dienst bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en bestuurslid van de Unie van Waterschappen. Inventariseerde de archieven van verschillende waterschap­pen en publiceerde veel over de rechtsgeschiedenis van waterschappen en waterstaat. Van zijn publicaties noemen we: Inleiding tot het waterstaatsrecht (1959), De Zeven Ambach­ten en het Hoogheemraadschap van Delfland (1962) en De Allerheiligenvloed van 1570 (met Klaas de Vries; 1970). Ref.: EF, LW 1961 n2 p49, WB 1994 n21 p900.

 

Alle rechten voorbehouden