Gerrit Jan Honig

Waterschrijver

Honig

(bron: https://beeldbank.zaanschemolen.nl)

Alle rechten voorbehouden

Honig, Gerrit Jan (Zaandijk 24 nov. 1864 - Zaandijk 22 aug. 1955), volkskundige. Studeerde twee jaar aardrijkskunde aan de Universiteit van Amsterdam en was van 1894 tot 1932 firmant van een boekhoudkantoor in Koog aan de Zaan. Was sinds 1922 conservator van de Zaanland­se Oudheidkamer. Schreef toneelstukken en publiceerde over heraldiek, genealogie en regionale historische geografie zoals De overstroming in de Zaanlanden in 1825 (1916), De watersnood van 1916 (1917) en De kaart van het Hoogheemraadschap der Uitwateren­de Sluizen in Kennemerland en Westfriesland (1921). Ref.: EZS, WID5.

Alle rechten voorbehouden