Jhr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck

Waterschrijver

Asch_van_Wijck

Jhr. H.M.A.J. van Asch van Wijck (litho uit 1836, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2661687).

Asch van Wijk, Jhr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van (Utrecht 14 okt. 1774 - Woudenberg 16 juli 1843), advocaat, burgemeester. Was advocaat te Utrecht, later burgemeester van die stad. Schreef veel over waterstaatsrecht en over de Gelderse Vallei, o.m. Proeve over den ouden loop der rivier de Eem en den vroegeren toestand der landstreek aan hare boorden gelegen (1832). Zie ook: Johannes Jacobus Dodt van Flensburg. Ref.: NBW1.

Alle rechten voorbehouden