Frederik Landmeter

Waterschrijver

landschap Biesbosch

Landschap in de Biesbosch, begin jaren dertig (bron: Erfgoedpark Batavialand te Lelystad, collectie Adriaan Volker).

Alle rechten voorbehouden

Landmeter, Frederik * (roepnaam: Free; Schoonhoven 22 sep. 1897 - Zeist 4 juli 1976), leraar, fysisch geograaf. Volgde zijn opleiding voor het onderwijs te Gouda en behaalde de akte M.O. Aardrijkskunde in Utrecht. Was aanvankelijk onderwijzer in Soest, sinds 1926 leraar aardrijkskunde te Dordrecht en Rotterdam en van 1929 tot 1962 te Leiden. Was een toegewijd onderzoeker van het Nederlandse water- en polderlandschap en een productief schrijver; herzag ook enkele leerboeken over aardrijkskunde. Schreef o.m. De Brabantsche Biesbosch en de afsluitingsplannen (1938), Stad en land onder de zeespiegel (1953) en Het Hollands-Utrechtse polderland bezuiden het IJ en de aangren­zende duinstreek (in HGN dl. 4; 1954). Bewerkte en gaf uit, met A.C.W. Korevaar, het proefschrift van Teunis Vink De Lekstreek onder de titel De rivierstreek (1954).

Alle rechten voorbehouden