Teunis Vink

Waterschrijver

605.Vink

Vink, Teunis (Lekkerkerk 3 jan. 1881 - Amsterdam 16 aug. 1950), leraar, fysisch geograaf. Was aanvankelijk enige jaren onderwijzer te Kinderdijk, later in Amsterdam. Studeerde geografie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht en werd leraar aardrijkskunde en biologie in Utrecht, later te Amsterdam. Verzamelde en analyseerde sinds 1920 bodemgegevens langs de Lek en promoveerde daarmee in 1926 te Utrecht op De Lekstreek, een aardrijkskundi­ge verkenning van een bewaard deltagebied. Breidde daarna tot 1942 zijn onderzoek uit tot de gehele westelijke Rijndelta. Na zijn overlijden werd het manuscript bewerkt door Frederik Landmeter en A.C.W. Korevaar en postuum uitgegeven onder de titel De Rivierstreek (1954). Fungeerde, naast zijn leraarschap, vele jaren als bibliothecaris van het KNAW. Ref.: HEK 1988 p45-49.

Alle rechten voorbehouden