Frederik Ernst Leopold Veeren

Waterschrijver

Groenlosche_Slinge

De Groenlosche Slinge ligt in het gebied van het vroegere waterschap De Berkel (Door Gouwenaar - Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6900705).

Veeren, Frederik Ernst Leopold (Lienden 26 juli 1862 - Winterswijk 29 jan. 1908), geograaf, publicist. Was leraar aardrijkskunde te Winterswijk en was pleitbezorger voor geohydrologisch onderzoek ter verbetering van de drinkwatervoorziening. Schreef diverse artikelen over grondwaterstanden, niveauveranderingen, vergelijkingsvlak­ken en over kleine riviertjes in ons land w.o. ‘De Groenlosche Slinge en haar stroomgebied boven het dorp Winterswijk’ (1901) en ‘De rivier de Linde en haar stroomgebied boven de Oldeberkoopster draaibrug’ (1904). Ref.: AHO, NP 1951.

Alle rechten voorbehouden