Wiebe Jannes Formsma

Waterschrijver

 afscheid W.J. Formsma

W.J. Formsma bij zijn afscheid in 1968. Rechts Commissaris der Koningin C.L.W. Fock (bron: ttps://www.geschiedenisbibliotheekgroningen.nl).

Formsma, Wiebe Jannes (Grijpskerk 25 feb. 1903 - Groningen 19 mrt. 1999), archivaris. Studeerde geschiedenis te Amsterdam en Groningen en promoveerde op De wording van de Staten van Stad en Lande tot 1536 (1930). Was archiefinspecteur in Overijssel, chartermeester bij het Rijksarchief in Den Bosch en Rijksarchivaris in Groningen. Was van 1946 tot 1981 redacteur van de GVA. Inventariseerde vele archieven en publiceerde archiefgidsen, repertoria en diverse artikelen op historisch geografisch en waterstaatkundig gebied. Zie ook: Bert van 't Hoff. Ref.: NGE, WID5-6, WWN63.

Alle rechten voorbehouden