Daam Fockema

Waterschrijver

Daam_Fockema

Daam Fockema op een schilderij van Willem Bartel van der Kooi (Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42007908).

Fockema, Daam (Dokkum 6 juni 1771 - Leeuwarden 31 juli 1855), jurist. Studeer­de rechten en promoveerde in Groningen. Was advocaat en notaris te Leeuwarden. Naast publicaties over staathuishoudkunde en strafrecht, verschenen van hem historische artikelen in De Vrije Fries w.o. 'De vorming van de Zuiderzee' (1846) en 'Over de watertogten der Romeinen door Friesland en dezer invloed op den waterstaat aldaar' (1846). Ref.: EF, NBW4.

Alle rechten voorbehouden