Pieter Janzen

Waterschrijver

trekschuit Leeuwarden

Trekschuit in Leeuwarden (Door Andries Schoemaker - Koninklijke Bibliotheek, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41673846).

Janzen, Pieter (Franeker 19 juni 1859 - Deventer 17 nov. 1943), opzichter, architect. Was van 1884 tot 1891 opzichter bij de Provinciale Waterstaat van Friesland met standplaats Lemmer. Was daarna als architect werkzaam in Meppel, sinds 1915 te Deventer. Schreef tussen 1902 en 1916 onder de rubriek ‘Historische Opstellen’ in de Leeuwarder Courant en van 1923 tot 1934 in Sljucht en Rjucht, waarvan hij mede-redacteur was. Schreef verder diverse artikelen w.o. ‘It meitsjen fen de feart Harns-Ljouwert 1501-1508 en it oanlizzen fen de trekwei 1640-1646’ (1932).

Alle rechten voorbehouden