Jan Minnema Buma

Waterschrijver

kanaal Franeker

Overzicht kanaal gedeelte Kiesterzijl - Kingmatille, in het midden Franeker (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat).

Alle rechten voorbehouden

Buma, Jan Minnema (Leeuwarden 8 mei 1828 - Den Haag 8 feb. 1900), jurist, burgemeester. Promoveerde te Leiden op Bijdrage tot de geschiedenis van het dijkregt in Friesland, inzonderheid met betrekking tot de contributie der Vijf Deelen (1853). Was burgemeester van Franeker en griffier van het Hof te Leeuwarden. Ref.: EF.

Alle rechten voorbehouden