Jan Minnema Buma

Waterschrijver

Dijk Friesland

Deze foto uit het begin van de 20e eeuw geeft een beeld van de onderhoudswerkzaamheden aan dijk en paalwerk in het noordwesten van Friesland (bron: 'Frisia illustrata. 14 Tien eeuwen Friesland, de Friezen en hun land en water'. G. Elzinga, P. Karstkarel en D. van der Maarel, red. en samenst. (Zwolle 1984) 328.

Minnema Buma, Jan (Leeuwarden 8 mei 1828 – Den Haag 8 feb. 1900), jurist. Studeerde rechten in Leiden en promoveerde op Bijdrage tot de geschiedenis van het dijkregt in Friesland, inzonderheid met betrekking tot de Contributie der Vijf Deelen (1853). Was van 1862 tot 1864 burgemeester van Franeker en griffier van het Hof te Leeuwarden. Ref.: EF.

Alle rechten voorbehouden