Dirk Kooiman

Waterschrijver

330.D.Kooiman

Kooiman, Dirk (Bovenkarspel 5 dec. 1877 - Purmerend 4 sep. 1940), burgemeester, dijkgraaf. Autodidact; was burgemeester van Wormer en Purmerend, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en gedeputeerde van waterstaatszaken in Noord-Holland. Tijdens zijn laatste levensjaar was hij dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier. Van jongs af bekend als schrijver van een aantal juridische werken w.o. Handboek voor besturen, beambten en ingelanden van waterschappen in de provincie Noord-Holland (1904) en Waterstaatswetgeving (5 dln., 1902-1921). Ref.: H.S. Danner e.a. Die water keert (1994).

Alle rechten voorbehouden