Zeger Willem Sneller

Waterschrijver

534.Sneller

Sneller, Zeger Willem (Winsum Fr. 11 dec. 1882 - Amsterdam 10 nov. 1950), historicus, hoogleraar. Begon als onderwijzer te Rijnsburg, studeerde letteren in Utrecht en werd leraar te Middelburg en Den Haag. Promoveerde in Utrecht bij G.W. Kernkamp op Walcheren in de vijftiende eeuw (1916). Was hoogleraar in de economische geschiede­nis te Rotterdam en decaan van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Schreef diverse boeken en vele artikelen over de geschiedenis van Rotterdam w.o. De landmeter N.S. Cruquius en zijn plan tot doorgraving van den Hoek van Holland Anno 1731 (1940). Zie ook: P.J. Bouman. Ref.: BWN1, Jaarboek KNAW 1952, NGL, VVU, WID1-5.

Alle rechten voorbehouden