Jhr. Pieter Jan Willem Teding van Berkhout

Waterschrijver

Waddenwolf

Omslag van de historische roman die Corine Nijenhuis schreef over jhr. Pieter Teding van Berkhout.

Alle rechten voorbehouden

Teding van Berkhout, Jhr. Pieter Jan Willem (Olst 6 aug. 1825 - Deventer 6 jan. 1895), jurist. Na zijn studie rechten en promotie te Leiden, vestigde hij zich als advocaat in Deventer. Richtte in 1869 de Mij. tot Landaanwinning op de Friesche Wadden op. Als directeur van de werken woonde hij in een keet bij Nes op Ameland. De afsluitdam kwam in 1879 gereed, maar werd door de stormen van 1881 en 1882 vernield en aan de elementen prijs gegeven. Hij schreef daarover o.m.: De landaanwinning op de Friesche wadden en hare noodzakelijkheid, uitvoerbaarheid en voordelen beschouwd en toegelicht (1867). Ref.: EF, NBW4.

Alle rechten voorbehouden