Herman Arend Enno van Gelder

Waterschrijver

H. van Gelder

H.A.E. van Gelder (bron: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/gelderhae).

Gelder, Herman Arend Enno van (Gouda 7 okt. 1889 - Den Haag 11 mei 1973), historicus, leraar. Studeerde letteren aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1918 op een biografie van P.C. Hooft. Was leraar te Sneek, Rotterdam, Breda en Den Haag. Doceerde van 1939 tot 1960 aan de Haagse School voor Taal- en Letterkunde. Schreef een aantal historisch-geografische werken w.o. Nederlandse dorpen in de 16e eeuw (1954) en De bedijking van de Heerhugowaard 1624-1631 (1966), encyclopedische werken en biografi­eën w.o. Prof. dr. Johan Huizinga (1947). Ref.: BJ74, BWN3, NGL, WID5-6, WWN63.

 

Alle rechten voorbehouden