Jan Stoffer van Weerden

Waterschrijver

Monument_Lauwerszeedijk2

In 1994 werd op de oude Lauwerszeedijk een monument onthuld als herinnering
aan de geschiedenis van de Westpolder. De stenen herinneren aan de indijking van de Westpolder in 1873 tot 1876, de aanleg van uitwateringsduikers en de plaatsing in 1907 van de windmolen Hercules (Door Gouwenaar - Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11889846)

Weerden, Jan Stoffer van (Ten Boer 9 nov. 1888 - Groningen 4 apr. 1971), onderwijzer. Was van 1912 tot 1954 schoolhoofd te Zuurdijk. Heeft zich daarnaast verdienstelijk gemaakt met onderzoek en publicatie over de historische geografie van De Marne. Hij schreef o.m. De Westpolder (1960). Ref.: NGE.

Alle rechten voorbehouden