Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen

Waterschrijver

Langweer

Langweer en de Langweerderwielen (Debot, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1851852).

Vegelin van Claerbergen, Jhr. Johan (Oldeboorn 1690 - Langweer 1773), burge­meester. Was van 1722 tot 1772 'grietman' van Doniawerstal en lid van Gedeputeerde Staten. Kreeg vooral bekendheid door verveningen bij Langweer en zijn verhandeling tegen het onoordeelkundig uitvenen: Remonstrantie aan de Staten van Friesland over het regt van vergraving der laage veenen in de grietenijen Aengwirden, Schoterland, enz. (1766). Ref.: EF.

Alle rechten voorbehouden