Stefanus Johannes Vermaes

Waterschrijver

west stellingwerf

Luchtfoto van het stroomgebied van Kuinder (ook wel Tjonger genoemd) en Linde: de lintdorpen Munnekeburen, Scherpenzeel en Nijetrijne en hun omgeving (West-Stellingwerf). Kenmerken van het oude ontginningslandschap zijn zichtbaar; 1989 (Topografische Dienst Emmen; A.J. Boekhoven).

Alle rechten voorbehouden

Vermaes, Stefanus Johannes (Hellevoetsluis 2 mei 1839 - Leeuwarden 10 dec. 1902), ingenieur. Werkte, na zijn studie aan de Koninklijke Academie te Delft, bij de aanleg van spoorwe­gen te Leeuwarden, Groningen, Enschede en Dordrecht. Bij Moerdijk bouwde hij de in 1872 gereedgekomen spoorbrug over het Hollands Diep. Was vele jaren hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat in Friesland, waar hij in belangrijke mate bijdroeg aan de verbetering van de Friese zeedijken en vaarwegen. Was geducht voorstander van afsluiting van Lauwerszee en Zuiderzee en was lid van de Staatscommissie Zuiderzee. Schreef o.m. ‘De Lauwerszee en hare geulen in verband met de verbetering van den binnenlandschen waterstaat in Friesland’ (1879) en ‘Verbetering en kanalisatie van de Tjonger’ (1890). Ref.: EF, NBW6.

Alle rechten voorbehouden