Adrien Huet

Waterschrijver

286.Huet, A.

Huet, Adrien * (Amsterdam 15 apr. 1836 - Delft 5 juni 1899), ingenieur, hoogle­raar. Begon zijn loopbaan als arbeider in een machinefabriek, volgde praktijkonderwijs en behaalde na twee jaar studie aan de Koninklijke Academie te Delft het diploma civiel ingenieur. Deed veel praktijkervaring op in Engeland en ontwierp plannen voor verschillende belangrijke waterbouwkundige projecten in Nederland. Leraar, later hoogleraar aan de Polytechnische School te Delft. Van zijn talrijke publicaties noemen we Ontwerp eener vrije verbinding van Neêrlands hoofdstad met de Noordzee (1863) en Landaanwinning in de Zuiderzee (1890). Zie ook: Henri Francois Fijnje van Salverda. Ref.: DLW, GPZ, NBW6, WND.

Alle rechten voorbehouden

Media