Filippus Volker

Waterschrijver

Harlingen

Wegenbouw en waterbouwkundige werkzaamheden nabij Harlingen (Batavialand, collectie G. Aalfs)

Volker, Filippus (Sliedrecht 31 juli 1890 - Den Haag 28 mei 1969), ingenieur. Was, na in 1916 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool in Delft, tot 1955 in dienst van Rijkswaterstaat. Werkte aanvankelijk bij het Noordzeekanaal en van 1928 tot 1935 bij de aanleg van het Julianaka­naal, en was daarna tot 1946 als hoofdingenieur gedetacheerd bij Provinciale Waterstaat van Friesland. Was als zaakkundige belast met de verbetering van de Friese kanalen, als hoofdingenieur opgevolgd door Adriaan Burger. Schreef o.m. ‘Enige mededelingen betreffende de aanleg van het Julianakanaal’ (1933). Ref.: EF

Alle rechten voorbehouden