Willem Gerrit Witteveen

Waterschrijver

Ir. W.G. Witteveen, juni1940

Ir. W.G. Witteveen in 1940 (foto afkomstig uit 'Groot Rotterdam', afkomstig van wederopbouwrotterdam.nl, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44382376).

Witteveen, Willem Gerrit (Deventer 1 maart 1891 – Vught 24 april 1979), ingenieur. Werkte, na in 1914 te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft, bij de Staatsspoorwegen. Trad in 1924 in dienst van de gemeente Rotterdam als hoofd van de afdeling Stadsuitbreiding en Gebouwen, waar hij schreef: Richtlijnen voor de ontwikkeling van Groot-Rotterdam (1930). Direct na de verwoestende bombardementen van de stad ontwierp hij het eerste wederopbouwplan: Opbouwplan van Rotterdam (1941). In 1945 werd hij aangesteld als Rijksadviseur voor stedenbouwkundige vraagstukken bij de Wederopbouw. Was in 1946 oprichter van Ingenieursbureau Witteveen en Bos in Deventer, waarvan hij tot 1958 met Goosen Siger Bos de directie voerde. Ref,: G.S. Bos, W.G. Witteveen (1891-1979); zijn tijd, zijn werk (1980).

Alle rechten voorbehouden