Goosen Siger Bos

Waterschrijver

boortunnel Noord-Zuidlijn

Bureau Witteveen+Bos was betrokken bij het ontwerp van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. Op de foto de oostelijke boortunnel onder het Damrak, mei 2011 (Door Mojito - CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15536682).

Bos, Goosen Siger (Petten 24 sep. 1908 – Epse 25 juli 2004), ingenieur, hoogleraar. Werkte, na in 1935 te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft, tot 1939 bij de Dienst Publieke Werken van Amsterdam, daarna bij Gemeentewerken van Enschede. Was in 1946 medeoprichter en tot 1972 directeur van Ingenieursbureau Witteveen en Bos in Deventer en daarna tot 1978 hoogleraar waterbouwkunde aan de TH in Delft. Van zijn weinige publicaties noemen we: Algemene civiele techniek (collegedictaat; 1972-1976) en Ir. W.G. Witteveen (1891-1979), zijn tijd, zijn werk (1980). Ref.: Jaap van der Graaf. Prof. Ir. G.S. Bos, een leven vol civiele techniek (2006).

Alle rechten voorbehouden