Jan Fokke Agema

Waterschrijver

J.F. Agema

Jan Fokke Agema (midden) tijdens het International Symposium on Engineering Problems in Creating Coastal Industrial Sites in Zuid-Korea, augustus 1974. Links Adriaan Volker (bron: Erfgoedpark Batavialand te Lelystad, collectie Adriaan Volker).

Alle rechten voorbehouden

Agema, Jan Fokke (Opmeer 12 sep. 1919 – Zeist 23 apr. 2011), ingenieur, hoogleraar. Werkte van 1935 tot 1979 bij verschillende directies van Rijkswaterstaat in functies oplopend van leerling-tekenaar tot hoofdingenieur. Studeerde in 1970 af als civiel ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft. Was van 1973 tot 1979 hoofd van de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst. Van 1979 tot 1984 was hij hoogleraar waterbouwkunde aan de TH in Delft, waar hij in 1992 een eredoctoraat ontving. Van zijn weinige publicaties noemen we: Maas-Rijnverbinding; een verkennende studie naar mogelijke scheepvaartverbindingen tussen de Maas en de Rijn alsmede naar effecten daarvan (met H.A. Ferguson en J. Stuip; 1985). Ref.: Dertien maal Delta (1981) p16; LW 1992 n5 p20-23; Technisch Weekblad (14 april 2007) p6-7.

Alle rechten voorbehouden