Jan Groenendaal

Waterschrijver

sluis Merwedekanaal

De grote sluis in het Merwedekanaal te Vianen. Gezicht op het bovenhoofd. Het Merwedekanaal verbindt het Amsterdam-Rijnkanaal met de Boven-Merwede. Het wordt tussen Nieuwegein en Vianen gekruist door de Lek (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat).

Alle rechten voorbehouden

Groenendaal, Jan (Heerewaarden 7 aug. 1857 – Hurwenen 28 aug. 1930), ingenieur. Was, na in 1880 te zijn afgestudeerd aan de Polytechnische School in Delft, tot 1881 werkzaam voor Rijkswaterstaat bij de normalisering van de Waal en tot 1892 bij de aanleg van het Merwedekanaal te Gorinchem. Daarna was hij van 1892-1918 werkzaam als hoofdingenieur bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Schreef onder meer: De zeeweringen en duinen van het Hoogheemraadschap van Delfland (1897).

Alle rechten voorbehouden