Jacobus Lambertus Klein

Waterschrijver

316a.Klein, J.L.

Klein, Jacobus Lambertus (Edam 20 april 1907 – Voorburg 22 mei 2005), ingenieur, hoogleraar. Was, na in 1930 te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft, een jaar in dienst van het Waterloopkundig Laboratorium in Delft. Van 1931 tot 1936 was hij werkzaam bij Publieke Werken van Amsterdam. Vervolgens was hij tot 1972 in dienst van Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland, sinds 1952 als Hoofdingenieur-Directeur en enige jaren later hoofddirecteur van Provinciale Waterstaat en Provinciale Planologische Dienst samen. Daarnaast was hij sinds 1954 buitengewoon hoogleraar waterbouwkunde aan de Technische Hogeschool in Delft voor het vak polders en van 1960 tot 1969 ook civiele planologie. Hij was lid van onder meer de Commissie Inrichting Deltawerken, de Oosterscheldecommissie en de Raad van de Waterstaat. Hij schreef o.m. Wisselende aspecten van ons polderwezen (1954) en Randstad en delta (1956). Ref.: HZH, LW1972 n3 p48-49, WID6.

Alle rechten voorbehouden