Henri Wiggerts

Waterschrijver

Veerse Gat

Het invaren van het laatste doorlaatcaisson in de dam dat het Veerse Gat afsluit, 1961 (https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / RWS/Bart Hofmeester).

Wiggerts, Henri (roepnaam: Han; Palembang Nederlands-Indië, 4 juli 1928 – Kleve, Duitsland 21 mei 2010), ingenieur, hoogleraar. Na in 1955 te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft, trad hij in dienst van Rijkswaterstaat, waar hij leiding gaf bij de afsluiting van het Veerse Gat. Werkte daarna bij de Rijks Planologische Dienst, waar hij nauw betrokken was bij de totstandkoming van de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening in Nederland (2 dln.; 1966). Van 1969 tot 1989 was hij hoogleraar civiele planologie aan de Technische Universiteit in Delft, als opvolger van J.L Klein. Van zijn publicaties noemen we verder: De afdamming van het Veerse Gat (1961), Oosterschelde en ruimtelijke ordening (1967) en Afsluiting van de Oosterschelde, een open vraag? (1976).

Alle rechten voorbehouden